main-ban-he-small

ניהול הבניה בתלת מימד

בשנים האחרונות הבינו היזמים והקבלנים שעל מנת שיוכלו לייעל את העבודה ולפקח בצורה טובה יותר על העלויות יש לעבוד במערכות מידע משולבות.

(BIM-Building Information Modeling)

(BIM– Bilding Information Modelling) מאפשרת הקמת מודל קונסטרוקטיבי של מבנה בתלת מימד עבור כל מקצועות הבניין, אדריכלות, קונסטרוקציה, מיזוג, חשמל אינסטלציה וכו'. עם הבנייה ושילוב כל המקצועות לתוך אותו מודל. ניתן לנהל את מערך הבנייה הן בשלב התכנון והן בשלב הביצוע תוך מעקב שוטף ובקרה צמודה.
 
המודל התלת – מימדי הנו מודל המקשר כל אלמנט עם כל החומרים האלמנטארים שלו, כך שבכל עת, מאפשר המודל הפקת דוחות מפורטים של חישובי כמויות בהתאם לשלבי ההתקדמות ובקרה תקציבית מדויקת.

עובדי החברה בונים את המודל התלת מימדי, עוקבים אחרי שינויים בתכנון, מצעים שיטות למזעור עלויות הבניה, ביצוע חישוב הכמויות, ביצוע חתכים תלת מימדיים, בקרה תקציבית ולוחות זמנים, כל זאת בשיתוף פעולה עם מנהל הפרויקט וצוות התכנון.