main-ban-he-small

פינוי בינוי

פינוי בינוי' נועד לחדש ולשפר אזורי בינוי ישנים ולהביא לשיפור איכותי וחזותי של המבנה וסביבתו. במסגרת הפרויקט מפונים התושבים הקיימים לדיור חלופי, המאפשר הריסת בתי המגורים הישנים והקמת בנייני מגורים חדשים בעלי תשתיות משופרות.

פרפקט הנדסה מאפשרת לתושבים לשדרג את רמת החיים שלהם ומגשרת בינם לבין הצוות המקצועי. החברה דואגת להביא לשינוי התב"ע באזור ולהכרה "כמתחם פינוי בינוי". כל זאת תוך מתן מענה מלא לדרישות הרשות, התקנים, התושבים והסביבה. פרפקט הנדסה תלווה את הדיירים עד לאישור הועדה המחוזית, קבלת היתרי בנייה ומתן "אור ירוק" לקבלן לביצוע.

פרויקט יאנוש קורצ'אק

פרויקט מתחם יאנוש קורצ'אק הינו פרויקט בניה יוקרתי שייבנה בדומה לפרויקט עיר הימים נתניה הנמצא בשכנות למתחם. בסיומו של התהליך במקום 160 דירות ב-10 מבנים ישנים יוקמו כ-700 דירות ב-6 מגדלים. במתחם יבנו גם מבני ציבור וכל השטח יקבל מראה חדש ומודרני עם שבילים ושטחים ירוקים